Близо 300 000 посетители през 2020 г. в Зоологическа градина – София въпреки пандемията

Снимка на снежения леопард Никс: Марио Александров

Изминалата 2020-а година бе успешна за Зоологическа градина – София, въпреки пандемията от Covid-19 , която сполетя света.  Независимо, че зоопаркът бе затворен за цели два месеца от 11-и март до 14-и май 2020 г., той бе посетен от близо 300 000 посетители и остана незаменимо и любимо място за разходки и отдих.

През 2020-а година бяха направени и редица обновления в парка. Завърши реконструкцията на сектор „Примати“. Проектът се отличава със специфичност и сложност и е най-мащабната реконструкция, която Столична община осъществява в ОП „Зоологическа градина-София“ след ремонта на външните заграждения на големите котки, която завърши през 2017 г. Вследствие на реконструкцията са обособени 14 нови експозиционни зони, разположени на площ от пет до десет пъти по-голяма от тази на предишните заграждения за 10 вида примати. Новите външни пространства са богато озеленени (бяха засадени едроразмерен бамбук, храсти и пълзящи растения), като се запазва съществуващата дървесна и храстова растителност.  Екипът на зоопарка планира и осъществи богатата аранжировка на външните и вътрешните пространства на приматите, като тя е съобразена с особеностите и потребностите на животните. В резултат 50-те маймуни, които живеят в сектора обитават среда, близка до естествената с възможност да се придвижват по дърветата. В зоната за посетители, в трите сгради с примати има нови образователни експозиции, посветени на еволюцията и многообразието им. 

Освен в сектор „Примати“, реконструкции, разширения и обновления на загражденията за животни имаше и в секторите „Хищници“ и „Тревопасни животни“. Извършва се реконструкция на външното заграждение в сектор „Мечки“, където през 2021 г. очакваме женска бърнеста мечка за нашия мъжки Лиам. Освен графитите на световно известния Насимо, който изрисува едната част от зоната, реконструкцията на втората част включва изкуствени скали, озеленяване, конструкции за катерене. Допълнително в зоопарка беше направено и двойно разширено и заграждението за зебри, а при дребните хищници бе обособен комплекс за отглеждане на сервали.

Софийският зоопарк получи нови и изключително атрактивни видове животни за своята зооколекция. Първите за 2020 г. бяха младата двойка бели бенгалски тигри Киафа и Нарцис, които пристигнаха от унгарски зоопарк през февруари. През лятото, въпреки всички затруднения, предизвикани от пандемията успяхме да получим 4 женски равнинни зебри от Берлинския зоопарк и един мъжки от зоопарка Ходонин, Чехия. Стадото се аклиматизира добре и обитава разширено и обновено заграждение. През есента и зимата пристигнаха женския персийски леопард  Азара (3 г.) от Зоопарка Шошто Нирегихаза в Унгария  и великолепния снежен леопард Никс (2 г.) от  зоопарка в Ихлава, Чешка република. Софийския зоопарк получава тези редки и застрашени животни по линия на Европейската програма за застрашени видове (EEP) с цел размножаването  възстановяването им в естествените местообитания.

Софийският зоопарк през изминалата година се обогати не само с нови видове, но и с изключителни образци на съвременното изкуство, вплетени в експозициите с животни. В обновения сектор „Примати“ бе поставена уникална арт инсталация „Примаформанс“. Неин автор е художника Радослав Мъглов и тя е разположена във вътрешното помещение на лъвските макаци в сграда „Примати 2“, като самите животни са своеобразна жива част от изложбата.

В края на годината световноизвестния художник на графити Насимо изрисува външното заграждение на мъжката бърнеста мечка Лиъм. Впечатляващата художествена композиция, която Насимо създаде представлява интерпретация върху естествения хабитат на този вид мечка, включваща елементи на фигурална живопис,  абстракционизъм и сюрреализъм, една балансирана симбиоза между класическото изкуство и съвременните графити.