В Софийския зоопарк се проведе първата Регионална среща на Балканските зоологически градини

Зоологическа градина – София бе домакин и организатор на първата Регионална среща на Балканските зоопаркове, която се проведе на 16,17 и 18 май 2024г. Срещата бе открита от г-жа Надежда Бобчева, заместник кмет по направление “Зелена система, екология и земеползване“ в Столична община с думите: “Столична община е силно ангажирана с развитието на Зоологическа градина, още повече че тя вече е член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Тази година ни предстоят много важни инвестиционни проекти и икономически реформи, които вече сме планирали и предстои да изпълним, за да могат както животните в столичния зоопарк, така и посетителите му да се чувстват все по-доволни.“ Директорът на Софийският зоопарк ланд. арх. Добромир Борисловов също приветства гостите и подчерта, че тази среща е важна за поставяне на основите на регионално сътрудничество между зоопарковете на Балканите в сферата на обмяната на опит, обучение на персонала, образованието и консервационните дейности, които са основен приоритет на съвременните зоопаркове.

В срещата участваха представители на зоопаркови институции от Гърция, Румъния, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, както и български неправителствени организации – Българското дружество за защита на птиците, Зелени Балкани и Фонда за дива флора и фауна, които са партньори на Софийския зоопарк в консервационните дейности. Специален гост на срещата бе адвокатът и еколог Емилия Тончева, която запозна участниците в срещата с проблемите свързани с престъпленията срещу дивите животни и работата на наскоро създаденото специализираното звено – Сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ в Главна Дирекция Национална полиция (ГДНП) на Министерство на вътрешните работи и ползите от неговото съществуване. Бяха обсъдени и приносите, който зоопарковете могат да имат в борбата с посегателствата върху дивата природа и животните и значението на ограничаването на тези престъпленията за опазването на биологичното разнообразие.

В рамките на заключителния трети ден на форума, участниците в срещата посетиха местност Ракитна (над Кресненското дефиле), където се намира адаптационна волиера за белоглави и черни лешояди и площадка за подхранването им, създадени и поддържани от Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ). Там са и специалните заграждения за отглеждане, адаптация и размножаване на муфлони и елени лопатари, които Зоологическа градина – София периодично предоставя на ФДФФ и по този начин участва в процеса на поддържане и възстановяване на биоразнообразието в този район, в който вече успешно са реинтродуцирани белоглави и черни лешояди.