Дарителска програма

ДАРИ ЗА ЖИВОТНИТЕ В ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ СЕГА!
В зоопарка има големи животни, има и малки. Някой от тях са даже странни или пък смешни, но всички са ПРЕКРАСНИ! Кое е твоето любимо животно? Разбери как можеш да станеш ДАРИТЕЛ или ОСИНОВИТЕЛ на някое от нашите животни сега!

ЗАЩО ДА СТАНА ДАРИТЕЛ/ОСИНОВИТЕЛ НА ЖИВОТНО ОТ ЗООПАРКА?
На първо място, защото по този начин ни помагаш в грижите за него, които освен изключителна отдаденост и професионализъм от страна на нашите гледачи, изискват и много средства. Дарителите/осиновителите могат да получават информация за покровителстваните от тях животни, да ги посещават и да се срещат с гледачите им.* Всеки дарител/осиновител получава специален СЕРТИФИКАТ със снимка на осиновеното от него животно.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА ОТ НАШАТА ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА?
Средствата получени чрез нашата дарителска програма се използват предимно за повишаване на благосъстоянието на животните, обогатяване на средата и осигуряване на условия за отглеждане, максимално близки до естествената им среда. Даренията могат да бъдат както парични, така и под формата на вещи, материали и услуги.

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНА ДАРИТЕЛ/ ОСИНОВИТЕЛ?
Дарители/осиновители на Зоологическа градина - София могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Дарителите е необходимо да бъдат пълнолетни и неосъждани лица.

КОИ ЖИВОТНИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСИНОВЕНИ?
За да получите актуален списък и информация за животните, които могат да бъдат осиновени, моля изпратете Вашето запитване на имейл адрес : zoosofia@zoosofia.eu или се свържете с нас на посочените телефонни номера : 02 452 13 00 - деловодство ; 0878 640 183 – г-жа Ирина Сахатчиева, експерт „Връзки с обществеността и международна дейност“.

ИМА ЛИ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДАРИТЕЛ И ОСИНОВИТЕЛ НА ЖИВОТНО?
Да, има разлика! Осиновители на животни са всички дарители – физически и юридически лица, които се ангажират по-дългосрочен период (напр. 6 или 12 месеца) с подпомагане отглеждането на съответното животно/животни в Зоологическа градина - София. По желание от страна на осиновителя и за негова собствена сметка, той може да поръча/изработи табела с името си и/или свой отличителен знак и името на осиновеното от него животно, като Зоопарка може да предостави образец, размери и да съдейства за изработването.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ИЗИСКВАТ ЗА ДА СТАНА ДАРИТЕЛ/ОСИНОВИТЕЛ НА ЖИВОТНО?
В съответствие с изискванията на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община, приета с Решение № 76 по Протокол № 99 от 08.02.2007 г. на Столичния общински съвет, всички дарители/осиновители е необходимо да попълнят стандартен комплект документи за дарение, който включва:
1. Заявление за дарение – в 1 (един) екземпляр; 2. Декларация – в 1 (един) екземпляр; 3. Договор за дарение на вещи/парични средства от юридическо или физическо лице – в 2 (два) екземпляра.
С всички ОСИНОВИТЕЛИ на животни се сключва Споразумение за полагане на допълнителни грижи за съответното животно/животни, валидно за периода на осиновяването му, което не е юридически документ. Административният персонал на Зоологическа градина - София оказва съдействие на всички дарители/осиновители на животни за попълването на необходимите документи, което отнема около 15 минути.
Финансовите дарения могат да бъдат преведени по банков път, или да бъдат внесени на място – в касата на Зоопарка. Когато даренията са под формата на вещи, материали и/или услуги е необходимо да се приложат документи (касова бележка; фактура), които да удостоверяват тяхната стойност.
Всички дарения се обявяват в Публичния регистър на даренията на сайта на Столична община: https://arch.sofia.bg/darenie/ За по-подробна информация и запознаване с необходимите документи, които се попълват при осъществяване на дарение, може да посетите сайта на Столична община: https://sofia.obshtini.bg/doc/252064


КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Ако желаете да получите повече информация за това как може да се включите в дарителската програма на Зоологическа градина – София, моля позвънете на телефон: 0878 640 375 – деловодство, или на телефон : 0878 640 183 – г-жа Ирина Сахатчиева, експерт „Връзки с обществеността и международна дейност“. Вашето запитване може да отправите и по електронен път на адрес: zoosofia@zoosofia.eu
*От съображения за сигурност, не се осигурява достъп в загражденията, нито възможност за пряк контакт с осиновените животни.


Зоологическа градина София лого