Зоологическа градина – София вече е член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите

На 27.04.2023 г., по време на годишната среща на Комитета на директорите на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), която се проведe в Берген, Норвегия, е взето решение Зоологическата градина – София да бъде  приета за член на ЕАЗА. Кандидатурата на Зоологическа градина – София е обсъдена на заседание на Техническата комисия към ЕАЗА. Директорът на Софийския зоопарк, който присъства на годишната среща на директорите пръв научи за решението на Техническата комисия. „Още не мога да повярвам напълно, това е голямо признание на международно ниво, защото зоопаркът от дълги години се опитва да покрие международните стандарти на ЕАЗА, изискванията са много високи и се нуждаят, както от много инвестиции,  финансиране от общината, така и от промяна в отношението към животните. С усилията на екипа на зоопарка през последните няколко години успяхме да направим подобрения и в инфраструктурата и начина на отглеждане на животните и след мониторинга на комисия от ЕАЗА през декември 2022г. сега беше взето решението за нашето приемане.“- коментира ланд. арх. Бориславов.

Новината за членството на Софийския зоопарк в ЕАЗА идва в навечерието  135-годишнина от създаването на Зоологическа градина – София. Този огромен успех се дължи на неуморния и дългогодишен труд на екипа на Зоологическа градина – София, подкрепян и от Столична община. Софийския зоопарк е един от малкото в региона (най-близките зоопаркове членове на ЕАЗА до нас са тези в Атина и Загреб), който става член на ЕАЗА. В нея членуват над 340 зоопаркове и аквариуми от Европа и западна Азия.

Престижното членство в ЕАЗА е признание за достигане на световните стандарти в зоопарковото дело и осигурява много нови възможности за зоопарков обмен, ползване на чуждестранния опит, участие в международни програми за опазване и размножаване на над 400 редки и застрашени видове животни, най-модерно обучение и професионално развитие за зоопаркови специалисти,  достъп до онлайн платформа, която позволява на членовете да работят заедно и да споделят знания. Членовете получават и подкрепа и помощ от Изпълнителния офис на ЕАЗА в Амстердам, обслужван от специалисти в три основни области: Опазване и управление на популацията: предоставяне на подкрепа по въпроси, свързани с отглеждането на животни и опазването им както в зоопарковете, така и в естествените местообитания; Комуникации и членство: подкрепа на членовете с най-новите новини от цялата мрежа, вътрешни и външни комуникации и всички проблеми с членството; Политика на Европейския съюз: подкрепа за политиката на ЕС и ангажираността на членовете от представителен офис на ЕАЗА в Брюксел.

Софийския зоопарк бе със статут кандидат-член дълъг период от време, през което имаше официални съветници и ментори, посочени от ЕАЗА, които помогнаха за извървяване на трудния път към членството. Вим Ферберкмос бивш директор на Гайа парк в Нидерландия, и Жан Жак Лезиьор– директор на Атинския зоопарк дадоха ценни съвети и напътствия за изпълнението на множеството изисквания на ЕАЗА и в резултат на това в голяма степен достигнахме високите стандарти и бяхме приети в европайското семейство на зоопарковете.

Значително бе подобрена средата на животните след редица реконструкции, бяха въведени нови правила и стандарти на работа, проведоха се множество обучения и Софийския зоопарк доказа, че е природозащитна организация чрез участието си в над 12 Европейски програми за застрашени видове и в консервационни проекти за редки видове от българската природа.