Зоологическа градина-София е част от научно изследване свързано с поведението на кафявите мечки

                Зоологическа градина – София сътрудничи на екип от учени от Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и ИБЕИ-БАН, който изпълнява проект на тема „Комплексни генетични и етологични изследвания за дългосрочно in situ и ex situ опазване на кафявата мечка, Ursus arctos” финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН. Проектът цели да разшири познанията за биологията, екологията и поведението на кафявата мечка в България. Получените резултати ще позволят да се отговори на въпроси относно популационна принадлежност на мечките на затворено и поведението на индивидите по време на критичния период на зимния сън.

В Софийския зоопарк в момента живеят две евроазиатски кафяви мечки – мъжкия Тони на 16 години и женската Мариана, която е на над 30 годишна възраст. Те още от месец октомври започнаха да се подготвят за зимния сън и поведението и хранителния им режим се променят. Не се знае много за поведението на мечките по време на хибернацията, което е и един от обектите на изследването.

Зоологическа градина-София традиционно си сътрудници със Софийския университет като съдейства за различни научни изследвания и за провеждане на практики на студенти от Биологическая факултет. Зоологическите градини са важно място за провеждане на задълбочени и системни научни изследвания върху поведението и биологията на животните с което допринасят за опазване на биоразнообразието.