Зоологическа градина – София получи признание за популяризиране на Натура 2000

На 27 май 2023 по време на специално събитие в детския научен център Музейко, организирано от Зелени Балкани, Зоологическа градина София получи признание за популяризиране на Натура 2000. Повод за събитието бе това, че българският информационен проект „Натура 2000 в България: нови хоризонти“, осъществен от Зелени Балкани, спечели наградата „Натура 2000“, в категория „Комуникация“. Тази широкомащабна информационна кампания, финансирана от програмата LIFE на ЕС, се стреми да повиши осведомеността за мрежата Натура 2000 в България, като използва водещи видове и местообитания, за да информира за основните аспекти на Натура 2000.

Зоологическа градина -София е едно от местата, където ефективно и успешно се провежда комуникация с посетителите във връзка с Европейската екологичната мрежа Натура 2000 и в сътрудничество със Зелени Балкани бяха проведени информационни кампании и събития свързани със застрашени видове животни в България. Предстои в зоопарка да бъде представена и тематична фотоизложба, както и изработването на мащабни графити с образите на застрашени видове от българската фауна.