Следвайте ни:

Новини

Обяви за работа

1.Служител човешки ресурси

ОП”Зоологическа градина София” търси да назначи на пълен осемчасов работен ден:

Един служител човешки ресурси – сектор „Административен”- средно образование, най-малко 5 години трудов стаж като служител човешки ресурси.

Поддържа трудовите досиета на служителите, обработва документи по назначаване, преназначаване, уволнение, отпуски. Актуализира щатното разписание. Съхранява длъжностните характеристики. Изготвя статистически отчети.

2.Работници-зоопарк в сектор “Карантинно отделение”, „Птици” , „Тревопасни и примати”.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: образование – средно, но тези с по-високо са с предимство; да са физически здрави, изисква се и удостоверение от психодиспансер към медицинско свидетелство за работа, свидетелство за съдимост. Работи се с  диви животни. Кандидатите трябва да имат положително отношение към животните, предимство е да имат стаж в работата с животни. Техническите познания и шофьорската книжка са предимство. Длъжността изисква работа на открито и по график.

За подаване на Заявление и повече информация заповядайте в административната сграда на Зоопарка всеки делничен ден от 9 до 16 часа. С кандидати ще се проведе събеседване преди тяхното одобряване. Телефон за контакти: 0878 640 231