Пет белошипи ветрушки, излюпени в Софийския зоопарк ще бъдат пуснати в природата

Зоологическа градина-София

Вече четвърта поредна година в сектор “Птици„ в Зоологическа градина – София успешно се размножават 3 двойки белошипи ветрушки. Те бяха предоставени на зоопарка от „Зелени Балкани“ по линия на проекта им „По-добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани“ LIFE19 NAT/BG/001017 финансиран от програма LIFE на Европейския съюз за отглеждане и размножаване, като поколението им се пуска в природата. През пролетта на 2023г. се излюпиха общо 5 ветрушки в две люпила. На 2 юни, второто люпило от три малки беше предадено на специалистите от Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора, които ще се погрижат за тяхната адаптация преди пускането им в подходящи местообитания в българската природа. Те ще бъдат освободени по метода на хака в околността на с. Левка, общ. Свиленград. На предаването на младите птици присъства и Николай Стойнев – осиновител на трите двойки ветрушки, който дарява средства за тяхното отглеждане на Софийския зоопарк през последните две години.

Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е дребен сокол, който е в категория „Критично застрашен вид“ в Червената книга на Р България. До 1960 г. е считан за една от най-многочислените хищни птици в Европа. В резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, числеността на вида в България рязко намалява и повечето от колониите изчезват.

Благодарение на целенасочената и последователна работа и усилията на природозащитниците днес белошипата ветрушка е възстановен като гнездящ за страната вид. Софийския зоопарк се гордее, че е част от тази успешна консервационна дейност и пожелава успех на малките белошипи ветрушки, които ще увеличат популацията на вида в българската природа.