Програма за сбирките на Зооклуб Ной за апирл 2021

През този месец занятията на Зооклуб Ной ще се провеждат онлайн през платформата ZOOM

4 април – няма да има сбирка поради началото на пролетната ваканция

11 април – „Как да наблюдаваме и изследваме дивите животни в природата и в зоопарковете“ – презентация от Катерина Зарева-Симеонова, завеждащ Екологичния научно-образователен център към Зоологическа градина – София.

18 април  – “Истории за изчезнали и спасени видове животни от човека”  – презентация от еколога Павел Беличев. Ще научите историите на видове животни, които са изчезнали по вина на човека. Ще се запознаете с пагубното влияние на хората върху дивите животни…. Но ще стане дума и за това как, ако хората променят своето поведение, и ако дейностите се насочат към опазването на даден вид, то той може да подобри своето природозащитно състояние. Така от вид, който е на прага на изчезването, той се “превръща” във вид с по-нисък природозащитен статус, в следствие на природозащитни дейности.

25 април “СITES – Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора” – презентация от еколога Павел Беличев. Ще научите как международната търговия застрашава оцеляването на редица редки и защитени видове животни. Продуктите, добити от бракониерските дейности силно застрашават съществуването на много видове животни, било то като трофеи, като лекарства за традиционната китайска медицина и др.