Профилактични прегледи на хищни птици в Софийския зоопарк

Профилактични прегледи на хищни птици в Софийския зоопарк

На 12 декември 2018г. в сектор „Птици“ в Зоологическа градина-София екип от 4 специалисти от Спасителния център за диви животни в Стара Загора към Федерацията на природозащитни движения „Зелени Балкани“, съвместно с ветеринарни лекари и служители от зоопарка, проведоха профилактични прегледи на 21 хищни птици от колекцията. Д-р Руско Русков, д-р Стефка Димитрова, специализантът Алиан Вълчев и еколога Дарина Енева ни предоставиха своя опит при вътрешното и външно обезпаразитяване на птиците, бяха подрязани нокти и клюнове, където бе необходимо, всички птици бяха измерени и бе оценено тяхното здравословно състояние. На прегледите присъстваха и две групи студенти по ветеринарна медицина от Лесотехнически университет – София ( от 4 –ти и 5-ти курс). Бяха извършени прегледи на 4 бухала, 1 полярна сова, 4 мешелова на Харис, 1 голям ястреб, 1 забулена сова, 1 горска улулица, 1 малък креслив орел, 1 черна каня, 1 белоглав лешояд, 4 египетски лешояда, 1 гарван гробар и 1 керкенез. Благодарим на специалистите от Зелени Балкани за съдействието и готовността за обмяна на опит. Софийския зоопарк и Зелени Балкани за пореден път си сътрудничат в името на повишаване на благосъстоянието и здравния статус на животните!