Размножителни успехи в сектор „Птици“ в Зоологическа градина – София

Размножителни успехи в сектор „Птици“ в Зоологическа градина – София

През пролетта на 2018г. в сектор „Птици“ в Зоологическа градина – София се излюпиха някои редки и интересни видове птици. За пети път се сдобиха с поколение двойката египетски лешояди, като тази година те измътиха две яйца от които в края на м. май се излюпиха две малки, за които се грижат и двамата родители.

За първи път в Софийския зоопарк и в България успешно се размножиха и най-дребните тукани от вида зелените аракари. На 19 май се излюпи едно малко, което вече напусна гнездото и лети.

За трети път се размножава и двойката мишелови на Харис, които се сдобиха с едно малко на 14 април. В момента женската от двойката мъти яйца и има вероятност тази година да се сдобие с второ поколение, което не е необичайно за тях.

От папагалите размножителни успехи има при пъстрите розели и корелите, а от водолюбивите птици колоритните мандаринки и каролинки излюпиха много пиленца.

През тази пролет се сформира и нова двойка от белоглави лешояди в голямата волиера за хищни птици и се надяваме догодина да имаме размножителни успехи и при този застрашен и интересен вид.