Сектор „Примати“ в Софийския зоопарк бе официално открит и отворен за посетителите

Реконструкцията на сектор Примати в Софийския зоопарк е завършена. Проектът се отличава със специфичност и сложност и е най-мащабната реконструкция, която Столична община осъществява в ОП „Зоологическа градина-София“ след реконструкцията на външните заграждения на големите котки, която завърши през 2017г..

Проектът ‘’Преустройство на външна дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част на сектор „Примати“ е разработен по изискванията на Европейската асоциация на Зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). Обособени са 14 нови експозиционни зони, които са разположени на площ от пет до десет пъти по-голяма от тази на предишните заграждения за 10 вида примати. Новите външни пространства са богато озеленени, като се запазва съществуващата дървесна и храстова растителност. Допълнително е посаден едроразмерен бамбук и друга екзотична растителност. Поставена е подходяща аранжировка – съоръжения за катерене, дървени площадки, въжета и естествени скални масиви, които ще осигурят на животните среда, възможно най-близка до тази в естествените им местообитания. За удобство на посетителите са поставени модерни стъклени прегради, през които те ще могат да наблюдават приматите съвсем отблизо.

Има три комплекса за маймуни в рамките на сектор Примати. Единият от тях е предвиден за двойка белоръки гибони – застрашен вид дребни човекоподобни маймуни, единствената двойка в България. Загражденията им са аранжирани   с едроразмерен бамбук и посетителите ще могат да ги наблюдават в среда, близка до естествената.  Други редки и застрашени видове примати, включени в Европейската програма за застрашени видове, са лъвските макаци и хануманските лангури. Освен тях в новите заграждения посетителите ще видят игривите кафяви капуцини, котешки лемури, свинеопашати макаци, макаци резус, мармозетки и павиани.

В трите сгради, където са вътрешните помещения на маймуните има разположени образователни експозиции и изложби, посветени на приматите. Поради извънредната епидемиологична обстановка достъпът на посетители в Сгради 1 и 3 е ограничен, а в Сграда 2 те ще могат да влизат при спазване на противоепидемиологичните мерки – задължително носене на маски, дезинфекция на входа, спазване на дистанция и еднопосочно движение.