Снежен леопард пристигна в Софийския зоопарк

На 20.10.2020 г. в Зоологическа градина – София  пристигна един мъжки снежен леопард от зоопарка в Ихлава, Чешка република. Животното е младо – на възраст 2 години и 5 месеца и се казва Никс. Транспортът се извършва от специализирана фирма за превоз на животни.

Това е първият снежен леопард, който пристига в България и засега единствено Софийския зоопарк на Балканите притежава този ценен и рядък вид. Нашият зоопарк кандидатства за участие в Европейската програма за застрашени видове (ЕEP) на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите и бе одобрен от координатора за снежните леопарди на програмата. Главна цел на програмата, която е основен консервационен инструмент на ЕАЗА, е размножаването и управлението на редки и застрашени видове в зоопарковете и спомагане за възстановяването на техните популации в природата. През 21 век консервационната роя на зоопарковете е все по-значима  и се превръща в тяхна основна функция. Софийския зоопарк следва тази тенденция и активно се включва в тези дейности като участва вече в 8 ЕЕР програми, въпреки, че е все още кандидат член на ЕАЗА. 

Имаме уверението, че догодина ще получим и подходящ женски екземпляр от друг зоопарк за да успеем да ги размножаваме.   

 За Никс е приготвено подходящо вътрешно и външно заграждение, което беше одобрено от координатора на програмата. Той ще се нуждае от една до три седмици за адаптация на новото място, преди да се срещне с публиката.

Снежният леопард, или барс както още го наричат, е в категория Застрашен вид в Световната червена книга. Среща се в централна и южна Азия в скалисти, планински райони до 6000м. надм. височина. Една от най-харизматичните и потайни големи котки, в природата са останали едва около 8 000 екземпляра броят им намалява. Основните заплахи за вида са бракониерството и незаконната търговия на кожи и части от барса за нуждите на традиционната източна медицина. В зоопаркове по света се отглеждат около 700 барса.