Софийският зоопарк се нуждае от доброволци

Софийският зоопарк се нуждае от доброволци

Софийският зоопарк се нуждае от доброволци, които през събота и неделя да оказват съдействие на охраната и на гледачите на животни за предотвратяването на храненето на животните от страна на посетителите. За съжаление една немалка част от посетителите на зоопарка нарушават това правило и така поставят в опасност здравето и даже живота на нашите животни, като им предлагат вредна храна, а понякога даже хвърлят предмети. Особена нужда от доброволци, които да наблюдават посетителите и да им правят забележка има при мечките и сурикатите. Доброволците ще са необходими в събота и неделя между 10,30 и 17ч., ще бъдат инструктирани и ще получат фланелка и бадж, за да се отличават от посетителите.Необходимо е да са навършили 18 години.
Кандидат-доброволците може да се свържат с нас на имейл: sofzooed@zoosofia.eu
Разчитаме на вашата помощ, нашите животни се нуждаят от нея!