Софийският зоопарк участва в годишната среща на ЕАЗА

В периода 12-16 септември 2023г. , в Хелзинкския зоопарк (Korkeasaari Zoo), Финландия се проведе поредната годишна конференция на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). На нея присъстваха 887 делегата, от 372 институции от общо 70 страни. Софийският зоопарк e член на ЕАЗА от април 2023г. и в срещата участваха директора на зоопарка ланд. арх. Добромир Бориславов и главния куратор Радко Сертов. По време на интензивната петдневна програма бяха проведени  множество презентации,  тематични курсове, сесии и срещи, свързани с консервационни проекти, средово обогатяване и благосъстояние на животните. Софийския зоопарк бе даден за пример за добри практики за отглеждане на бърнестите мечки в рамките на участието му в Европейската програма за застрашени видове за този вид мечки.

 Обмяната на опит и международното сътрудничество са в основата на борбата за опазване на биоразнообразието, което е една от основните цели, към които зоопарковете в наши дни се стремят като образователни и природозащитни организации. Зоологическа градина – София не прави изключение и продължава пътя си на успешно развитие, следвайки европейските практики.