Контакти


ОП “Зоологическа градина – София”

Адрес:
ул. “Сребърна” 1, кв. „Хладилника”, ПК 67
София 1407 България
Директор: ланд. арх. Добромир Бориславов

Администрация
тел. 0878 640 375 – от понеделник до петък от 8:00 до 16:30 часа

Официален имейл на Зоологическа градина – София: zoosofia@zoosofia.eu
Експерт връзки с обществеността: Ирина Сахатчиева тел. 0878 640 183 (от 9 до 16:30ч. от понеделник до петък)

Екологичен Научно-образователен Център (Екологичен Център) имейл: sofzooed@zoosofia.eu
тел. 0878 640 192 (всеки ден от 9:00 до 16:00 часа)


Зоологическа градина София лого