IN MEMORIAM Да си спомним за Д-р Иван Борисов Иванов, дългогодишен директор на Зоологическа градина София в периода от 1995 г. до 2014 г.

ÆÅÃÀ Â ÇÎÎÏÀÐÊÀ ÑÎÔÈß

Д-р Иван Иванов е роден на 05.04.1951 г.в  гр Враца. Майка му е начален учител, а баща му е ветеринарен лекар в гр. Грамада, Видинско. Завършва ветеринарна медицина заедно със съпругата си Мария Кичева през 1978 г. Работи като главен ветеринарен лекар към АПК Димово, обслужва над 5 села с хиляди крави, овце, свине и птици. От 1982 г. е специалист миколог към Централен ветеринарномедицински институт, София. През 1990 г.  създава един от първите частни ветеринарномедицински кабинети в София, където се лекуват предимно домашни кучета и котки. Това е времето, когато няма нито достатъчно частно практикуващи  ветеринарни кабинети, нито лекарства и уреди за диагностика. Но хората от квартала около пазара Ситняково бързо научават, че вратата на кабинета на Д-р Иванов е денонощно отворена за пациенти, като често пъти той и съпругата му работят pro bono.

Той е основател и член на една от първите организации в България за защита на животните, която се занимава с много наболелите въпроси за бездомните животни и хуманни методи за намаляване на популацията им. Като консултант ветеринарен лекар на доброволни начала към Фондацията за защита на животните работи с много български и чуждестранни организации по въпросите на бездомните животни. Д-р Иванов посещава  няколко европейски държави и се запознава с методите на държавните власти и неправителствените организации за решаване на проблемите с бездомните животни. Оттам заимства идеята за осиновяване на зоопаркови животни и я  прилага  в Софийския зоопарк като Програма за дарителство и осиновяване. Тази Програма изиграва важна роля при изхранването на животните в период, когато на пазара има чувствителен недостиг на месо и други хранителни продукти. Програмата за осиновяването е изключително популярна и до днес и се радва на голям интерес сред обществото.

Д-р Иванов дълги години помага на Планинската спасителна служба на доброволни начала като  ветеринарен лекар. За директор на Зоологическата градина в София е назначен с конкурс на 12 април 1995 г.

Д-р Иванов беше човек с всестранни интереси, запален по историята и колекционерството. Многостранните  му интереси – нумизматика, филателия, старинни оръжия и предмети му дават възможност да общува с много и различни хора.

Благодарение на тези негови интереси, в чест на 120 години от създаването на зоопарка в София беше издадена юбилейна серия от 6 марки и блок с животни от зоопарка и беше изработено и специално пощенско клеймо. Годишнината беше ознаменувана и с юбилейна монета – медал в ограничен тираж. Бе създаден и пълнометражния документален филм „Ноевият ковчег на София“ в който за пръв път се проследява цялата 120-годишна история на зоопарка и се показват ценни архивни кадри. Самия д-р Иванов също участва във филма, което още повече повишава историческата му стойност.   

Неговите разнообразни увлечения разширяват творческият му пoтeнциaл и това му дава възмoжнocт дa ce срещне c много приятели. А точно тези разностранни контакти му помагат умело да ръководи Софийския  зоопарк в годините на трудности.

Почетен член е на дружествата по нумизматика и филателия. Xoбитo му нocи paдocт, прави го всестранно развит и пoддъpжa ocтpoтaтa нa yмa му. Той е отдаден на работата си, поддържа приятелски отношения с колегите от зоопарковете в страната, помага им със съвети и размяна на животни. Споделя с тях информация и знания, получени от посещенията му на конференциите на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) и общуването с други чуждестранни специалисти.

Важна стъпка в развитието на зоопарка е подаването на документи за членство в ЕАЗА, на което той е инициатор. Д-р Иванов разбира, че това е важно във връзка с бъдещото членство на Балгария в Европейския съюз. На Софийския зоопарк е даден сатут на кандидат член и ЕАЗА показва ясно, че Софийският зопарк е много важен за европейското семейство като медиатор между ЕАЗА и зоопарковете на Балканите, а също и център за информация и обучение на колеги от зоопарковете в България и Балканите. През всички тези години, д-р Иванов и екипът на зоологическата градина работи за непрекъснато повишаване на стандартите на работа и отглеждане на животните, подобряване и обогатяване на жизнената среда и благосъстоянието им. През този период са проведени много курсове за квалифкация и участия на годишните конференции на ЕАЗА, където се представят успехите на зоопарка.

И така се поставя началото на дългия и труден път към повишаване на стандартите във  всяка област на зоопарковата дейност и достигане на високи образователни и консервационни стандарти. Д-р Иванов разбира, че именно партньорството с ЕАЗА е пътят за получаване на информация, квалификация и придобиване на ценни животински видове.  Един процес, който се надяваме тази година да завърши успешно с приемането на зоопарка като равноправен член на европейското семейство на зоопарковете.

В резултат на активното общуване на Д-р Иванов с директорите на другите европейски зоопаркове става възможно Софийският зоопарк да започне да обновява колекцията си от животни с ценни и екзотични видове. Така в продължение на няколко години посетителите на зоопарка имаха уникалната възможност да се порадват на три вида пингвини, които бяха дадени в зоопарка за временно отглеждане и излагане пред публика.

ЕАЗА определя ментор, който да помага на ръководството, за да може зоопаркът да изпълни високите изисквания на ЕАЗА за членство. Д-р Иванов работи в тясно сътрудничество с ментора и по негов съвет се учредява Асоциация на български зоопаркове и аквариуми, на която той става почетен председател. За съжаление в момента, по обективни и субективни причини, асоциацията не работи активно.

В много труден момент, когато има проблеми с грижата за слоновете в зоопарка, той успява да привлече за консултант на Софийския зоопарк Алан Рукрофт, най-добрият специалист в света по грижа за слонове, отглеждани на затворено. Той впоследствие става приятел на зоопарка и работи и до сега pro bono. По този начин персоналът е обучен и е създадена дългосрочна програма за развитие на слонарника целяща безопасно отглеждане и подобряване на благосъстоянието на животните при защитен контакт, придобиване на още слонове и подобряване на социалната им среда. Част от тази програма е редовния педикюр, който се прави и до днес на женски слон Артайда. Благодарение на тези контакти, в Софийския зоопарк са организирани две международни конференции на тема модерни практики в грижата за зоопарковите животни с участието на двама други световно известни специалисти – Стив Мартин,  експерт в областта на обучението на птици и д-р Дейв Фейгън, хуманен зъболекар и специалист  по лечение на зъбни проблеми при дивите животни.

Д-р Иванов установява и добри отношения с Ветеринарния техникум в Костинброд и неведнъж е приемал на стаж в зоопарка негови ученици. Той е един от инициаторите в този техникум да има и курс по зоопарково образование, нещо, което за съжаление в днешни дни не се осъществява. И до днес обаче групи ученици от техникума посещават зоопарка за практически занятия.

Д-р Иванов бе любимец на медиите, защото се държи скромно, но разговорите с него винаги се оказват неочаквано интересни. Той винаги имаше по една интересна история за зоопарка и за негови обитатели.

Д-р Иванов държи изключително много на образователната функция на зоопарка. Подкрепя идеята за създаване на сектор „Учебно-образователен“ в зоопарка през 1998 г. и с грант, отпуснат от посолството на Великобритания и със средства събрани от много дарители бива построен сегашния много популярен „Екологичен научно-образователен център“. И до днес там ежегодно се провежда любимото на децата „Лятно зооучилище“, а от 2000 г. е възобновена и кръжочната дейност в зоопарка с основаването на Зооклуб „Ной“, който и до сега събира в Екологичния център всяка седмица най-запалените млади природолюбители.

Д-р Иванов разбира колко е важна ролята на зоопарковете за опазване и възстановяване на редките и застрашени видове.  По  негово време започва участието на Софийския зоопарк в консервационни програми, като първата бе програма „Волтура“ за възстановяването на лешоядите в България. Два белоглави лешояда, излюпени в зоопарка, бяха пуснати в небето на Източните Родопи, където има колония от тези величествени птици. 

При всяка възможност като директор той изпраща специалисти от зоопарка на обучение в чуждестранни зоопаркове и ги подкрепя да продължат образованието си. Така създава високоспециализиран екип, на който може да разчита.

През 2021 г. предстои инспекция на зоопарка за приемане в ЕАЗА и по този начин ще завърши започнатото от Д-р Иванов дело от преди 16 години.

Д-р Иванов бе директор на зоопарка в най-трудните за нашата страна времена на прехода, но отдаде знания и усилия  за поддържането на зоопарка и опазването на животните. Спечели уважението на колегите с това, че беше добър специалист, интересен събеседник и добър дипломат,  с много добродетели и голямо сърце.

Поклон пред паметта му!