Следвайте ни:

Зоопаркът в цифри

В Зоологическа градина – София живеят общо 2 460 индивида от 312 вида животни.

Тяхното разпределение по сектори е следното:

Сектор “Хищници” – 110 индивида от 29 вида животни.
Сектор “Тревопасни” – 95 индивида от 27 вида животни.
Сектор “Примати” – 53 индивида от 12 вида животни.
Сектор “Птици” – 411 индивида от 78 вида животни.
Сектор “Терариум” – 184 индивида от 50 вида животни.
Сектор “Аквариум” – 1487 индивида от 100 вида животни.
Сектор “Инсектариум” -108 индивида от 7 вида животни.
Сектор “Учебно-образователен” – 11 индвида от 9 вида животни.

Таксономично разпределение:

Бозайници – 386 индивида от 81 вида
Птици – 411 индивида от 78 вида
Влечуги – 92 индивида от 46 вида
Земноводни – 7 индивида от 4 вида
Риби – 1487 индивида от 100 вида
Безгръбначни – 77 индивида от 3 вида

Зоологическа градина – София е разположена на площ от 23,5 хектара

Има над 330 000 посетители годишно.

IMG_9092