Следвайте ни:

Зоопаркът в цифри

В Зоологическа градина – София живеят общо 1899 индивида от 281 вида животни.

Тяхното разпределение по сектори е следното:

Сектор “Хищници” – 110 индивида от 29 вида животни.
Сектор “Тревопасни” – 95 индивида от 27 вида животни.
Сектор “Примати” – 53 индивида от 12 вида животни.
Сектор “Птици” – 421 индивида от 68 вида животни.
Сектор “Терариум” – 184 индивида от 46 вида животни.
Сектор “Аквариум” – 934 индивида от 95 вида животни.
Сектор “Инсектариум” – 90 индивида от 7 вида животни.
Сектор “Учебно-образователен” – 12 индвида от 9 вида животни.

Таксономично разпределение:

Бозайници – 368 индивида от 76 вида
Птици – 423 индивида от 70 вида
Влечуги – 90 индивида от 34 вида
Земноводни – 7 индивида от 3 вида
Риби – 934 индивида от 95 вида
Безгръбначни – 77 индивида от 3 вида

IMG_9092