Следвайте ни:

Програма за осиновяване

ПРОГРАМА ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ

logo adoption (2)Програмата за осиновяване на животни в Софийския зоопарк е създадена през декември 1997 по примера на много други Зоопаркове в Европа и по света, където има подобни дарителски програми.
Програмата за осиновяване си поставя цели, които не се ограничават само до събиране на допълнителни финансови средства за подпомагане на Зоологическа градина-София. Тя има голямо социално, възпитателно и културно значение. В първите години на съществуването си, средствата от тази програма се използват за осигуряване на някои основни неща, като например храна, спешни поправки и реконструкции и др. С подобряването на икономическата ситуация в България, този приход равняващ се средно на около 15 000 евро годишно беше предназначен за изпълнението на някои специални проекти с одобрението на Столична община и съобразени с волята на осиновителите. Пример за това са направените значителни подобрения в залата на Котките, където се намират аквариума и терариума, външните дворове на лъвовете и сибирския тигър, реконструкция на волиерата за скални орли и много други. В последните години средствата от осиновителската програма се използват предимно за повишаване на благосъстоянието на животните, обогатяване на средата и осигуряване на условия за отглеждане максимално близки до естествената среда. Например за индийската слоница Артайда бе закупена специална топка за игра, която стимулира естественото поведение на животното.

Осиновителите могат да получават информация за осиновените от тях животни, да ги посещават и да се срещат с гледачите им. Не се осигурява достъп в загражденията, нито възможност за пряк контакт, тъй като това в много случаи е свързано с рискове както за хората, така и за животните.

В момента осиновители са частни лица и фирми, училища и други институции, които желаят да съдействат за подобряване на условията за живот на животните в Зоологическа градина – София.

КАК ДА ОСИНОВЯ ЖИВОТНО

Осиновителите на животни е необходимо да бъдат пълнолетни лица или ако са деца, да бъдат придружавани от родител, който ще попълни необходимите документи. За фирмите се изисква представяне на документ за регистрация и печат на фирмата, както и определяне на упълномощено лице, което ще подпише договора за осиновяване. Бъдещите осиновители, частни лица или фирми избират животни за осиновяване. При избора задължително се обсъждат нуждите на даденото животно или животни с ръководството, за да се уточни от какво имат най-голяма нужда в момента и да се обсъдят идеите на кандидат – осиновителите. Договора се сключва за срок от една година, но може да бъде продължен по взаимно съгласие.
Необходими документи, които се оформят между осиновителите и Зоологическата градина са следните: Договор за осиновяване – подписва се между осиновителите и ОП“Зооологическа градина – София“ и представлява моралното задължение на осиновителите; комплект документи, които включват Заявление за дарение, адресирано към Столична община, придружено от 2 броя договори за дарения за юридически и физически лица и един брой декларация. Тези документи се изискват от Столична община, която е собственик на Зоологическата градина. Всички дарения под формата на парични средства, вещи, материали и услуги, които се извършват от осиновителите и дарителите на Зоологическа градина София трябва да бъдат регистрирани в публичния регистър на даренията на СО. Договорите се представят в Столична община за подпис от Кмета на София и името на дарителя и дарението се публикуват в публичния регистър на даренията в сайта на СО. С подписания от Кмета на София договор дарителят може да намали данъчното си задължение към държавата.

За по-подробна информация може да посетите сайта на Столича община www.sofia.bg в частта за публичните регистри.

За повече информация, моля позвънете на телефон + 359 /02 868 20 43 – Администрация на Зоологическа градина-София или на +359 878 640 183 – Ирина Сахатчиева – Връзки с обществеността и международна дейност.

Може да се свържете с нас и на електронен адрес: zoosofia@zoosofia.eu