Следвайте ни:

Доброволци

Зоологическа градина – София има доброволческа програма и утвърден Правилник за доброволческата дейност. За доброволци се приемат пълнолетни лица над 18 години. Кандидат доброволците попълват молба и след събеседване с Директора или завеждащия Екологичния център биват приети като доброволци. Приетите доброволци попълват въпросник и биват насочвани да извършват само дейности, които съответстват на техните физически възможности, образование, квалификации и интереси.

На доброволците не се възлагат задачи, свързани с преки грижи за животните от Зоопарка. Изключение правят животните, които се отглеждат в Екологичния център или други по усмотрение на Директора.

Основните дейности в които доброволците могат да се включат са:

  • Участие в образователни програми за деца (ученици на възраст от 7 до 18г.) информационни и дарителски кампании, презентационна дейност, изнасяне на лекции пред групи от посетители, упътване на посетители, организация на мероприятия в Зоопарка.
  • Грижи за животните в с-р Учебно образователен или вдруги сектори, по преценка на Директора и секторния отговорник.
  • Хигиенизиране на помещения в Зоопарка и поддръжка на чистотата на алеите и тревните площи, облагородяване на района, засаждане на растения.
  • Ремонтно строителни дейности и средово обогатяване за животните в зооколекцията – сковаване на дървени конструкции, къщички, кацалки, боядисване и др.
  • Превод на статии и други материали, нужни на Зоопарка, подреждане и картотекиране на книги в библиотеката.
  • Фотографиране и видео заснемане за нуждите на архива и сайта на Зоопарка, както и техническа помощ за електронна обработка на информация, графичен дизайн и др.

За повече подробности може да се свържете с нас на тел: 0878 640 192

IMG_2153

Доброволци с екипа на Екологичния център по време на честването на Световния ден на носорога