Следвайте ни:

Зооклуб „Ной“

За Зооклуб “Ной”

Зооклуб “Ной” е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Приятели на клуба са Българското дружество за защита на птиците, WWF България, Сдружение за дива природа Балкани, Групата за изследване и защита на прилепите и други природозащитни и научни организации, български учени и изследователи.
Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, грижи за животните от Екологичния център, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици, етологични наблюдения и др. Всяка година през декември клубът традиционно организира Коледно тържество в сградата на Екологичния център с кулинарен конкурс, награди и много празнично настроение .
Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до края на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) от 13.30 часа в сградата на Екологичния център. Програмата за сбирките на Зооклуба се публикува в сайта на Зоопарка в тази секция в началото на всеки месец. 
Записването на нови членове всяка година започва от първата неделя на месец октомври и продължава до края на месец ноември. Членове могат да станат ученици и студенти със засилен интерес в сферата на зоологията и екологията.

Записването на членове на клуба за учебната 2018/2019г. прикючи, поради изчерпване на местата! За повече информация и въпроси може да се свържете с нас на тел: 0878 640 192.

Програма за сбирките на Зооклуб „Ной“ за м. февруари 2019г.

3 февруари – няма да има сбирка, поради грипната ваканция.

10 февруари – „ Живота на пещерния изследовател“ – разказ от първо лице от младия учен, спелеолог и изследовател на National Geographic Виолета Желязкова, докторант към Националния природонаучен музей. Тя ще ви разкаже за  своите експедиции и изследователска дейност в различни пещери в България и по света, както и за вълнуващи срещи с техните обитатели и за интересните си научни открития.

news-2185-3327_news_detail

 

17 февруари –  „Истории за изчезнали и спасени видове животни от човека“ – презентация от еколога Павел Беличев, в която ще разберете как човекът е повлиял негативно върху някои биологични видове, вследствие на което те са изчезнали, но и как е спомогнал да бъдат спасени други видове животни, буквално почти пред прага на своето изчезване. През последните столетия човекът се оказва ключов фактор за оцеляването или изчезването на редица животински видове, като птицата додо, станстващия гълъб, морската крава на стелер, каспийския тигър, торбестия вълк и др..

flat,550x550,075,f

24 февруари – „Как да снимаме животни и природа“ – 2 част – практическо занятие с фотографа Юлиян Попов, заедно с когото ще се разходим в зоопарка. Той ще ни демонстрира някои техники за снимане на диви птици и други животни в зоопарка. Носете си фотоапарати или бинокли, за да се включите в снимането и наблюдението на животните, както и добро настроение!