Следвайте ни:

Зооклуб „Ной“

За Зооклуб “Ной”

Зооклуб “Ной” е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Приятели на клуба са Българското дружество за защита на птиците, WWF България, Сдружение за дива природа Балкани, Групата за изследване и защита на прилепите и други природозащитни и научни организации, български учени и изследователи.
Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, грижи за животните от Екологичния център, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици, етологични наблюдения и др. Всяка година през декември клубът традиционно организира Коледно тържество в сградата на Екологичния център с кулинарен конкурс, награди и много празнично настроение .
Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до края на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) от 13.30 часа в сградата на Екологичния център. Програмата за сбирките на Зооклуба се публикува в сайта на Зоопарка в тази секция в началото на всеки месец. 
Записването на нови членове всяка година започва от първата неделя на месец октомври и продължава до края на месец ноември. Членове могат да станат ученици и студенти със засилен интерес в сферата на зоологията и екологията.

Записването на членове на клуба за учебната 2018/2019г. прикючи, поради изчерпване на местата! За повече информация и въпроси може да се свържете с нас на тел: 0878 640 192.

Програма за сбирките на Зооклуб „Ной“за месец декември 2018г.

2 декември – „Биоразнообразието в България и неговото опазване“ – презентация от Радослав Станчев, главен експерт към Дирекция „Мониторинг и оценка на Околната среда“ в Изпълнителната агенция по околна среда в София. Той ще ни запознае с богатството от животни и растения, които се срещат в нашата страна и със заплахите за тях и мерките за опазването им. Р. Станчев е зоолог, дългогодишен приятел на Софийския зоопарк.

9 декември – „20 години от създаването на Екологичния научно-образователен център в Софийския зоопарк“ – доц. Диана Златанова, основател н Екологичния център и дългогодишен служител на Софийския зоопарк и Катерина Зарева – Симеонова,  завеждащ Екологичния център ще ви разкажат за дългата и интересна история на създаването на Екологичния център, както и за животните и хората, които са били част от нея.

16 декември – „Коледно тържество с кулинарен конкурс“ – и тази година Екологичния център организира традиционното си коледно тържество с кулинарен конкурс, в който може да се включите. Всеки член на клуба може да донесе кулинарно произведение (соленки, сладки, баници, торти, питки и пр.), които да са на тема Коледа и животни. Специално тричленно жури ще оцени произведенията и след това всички ще могат да им се насладят. Подготвили сме награди и коледни изненади за всички деца!