Следвайте ни:

Зооклуб „Ной“

За Зооклуб “Ной”

Зооклуб “Ной” е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Приятели на клуба са Българското дружество за защита на птиците, WWF България, Сдружение за дива природа Балкани, Групата за изследване и защита на прилепите и други природозащитни и научни организации, български учени и изследователи.
Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, грижи за животните от Екологичния център, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици, етологични наблюдения и др. Всяка година през декември клубът традиционно организира Коледно тържество в сградата на Екологичния център с кулинарен конкурс, награди и много празнично настроение .
Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до края на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) от 13.30 часа в сградата на Екологичния център. Програмата за сбирките на Зооклуба се публикува в сайта на Зоопарка в тази секция в началото на всеки месец. 
Записването на нови членове всяка година започва от първата неделя на месец октомври и продължава до края на месец ноември. Членове могат да станат ученици и студенти със засилен интерес в сферата на зоологията и екологията.

Записването на членове на клуба за учебната 2018/2019г. прикючи, поради изчерпване на местата! За повече информация и въпроси може да се свържете с нас на тел: 0878 640 192

ПРОГРАМА ЗА СБИРКИТЕ НА ЗООКЛУБ НОЙ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.

7 април – Няма сбирка, поради пролетната ваканция

14 април – „Северно зоо-приключение“ – завеждащата Екологичния център Катерина Зарева-Симеонова ще представи впечатления и снимки от посещението си в два зоопарка в Швеция – зоопаркът Скансен в Стокхолм и най-големия зоопарк в Швеция – този в Колмарден. Тя бе там във връзка с участието на Софийския зоопарк в Конференция по зоопарково образование на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите.

IMG_4615

21 април – „Лешоядите в България“ – съвместна презентация от Българското дружество за защита на птиците, Катерина Зарев-Симеонова и Емилия Тончева (адвокат, природолюбител и фотограф) за най-величествените птици в нашата природа – брадатия, белоглавия, черния и египетския лешояд. Ще научите много интересни факти за тях, както и къде и кога може да ги наблюдавате у нас. За всички деца ще има тематичен подарък!

IMG_9980

28 април – Великден, няма да има сбирка