Следвайте ни:

Зооклуб „Ной“

За Зооклуб “Ной”

Зооклуб “Ной” е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Приятели на клуба са Българското дружество за защита на птиците, WWF България, Сдружение за дива природа Балкани, Групата за изследване и защита на прилепите и други природозащитни и научни организации, български учени и изследователи.
Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, грижи за животните от Екологичния център, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици, етологични наблюдения и др. Всяка година през декември клубът традиционно организира Коледно тържество в сградата на Екологичния център с кулинарен конкурс, награди и много празнично настроение .
Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до края на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) от 13.30 часа в сградата на Екологичния център.
Записването на нови членове всяка година започва от първата неделя на месец октомври и продължава до края на месец ноември. Членове могат да станат ученици и студенти със засилен интерес в сферата на зоологията и екологията.

Записването на членове на клуба за учебната 2017/2018г. приключи. За повече информация и въпроси може да се свържете с нас на тел: 0878 640 192.

Програма за сбирките на Зооклуб „Ной“ за м.април 2018г.

1 април – „Птиците – наши пернати съседи“ – презентация на Катерина Зарева-Симеонова, завеждащ Екологичния център. Тя ще ви запознае с разнообразието от птици в България и как да ги определяме и наблюдаваме в природата. След презентацията ще има наблюдения на птици с бинокъл в Зоопарка.

8 април – Великден, няма да има сбирка

15 април – „Островите Гран Канария и Тенерифе – миниатюрни континенти с разнообразни ландшафти, растителност и животински свят“ – презентация и фоторазказ на Катерина Зарева – Симеонова и Красимир Симеонов за тяхното пътешествие в националните паркове и сред природата на двата острова.

22 април – „Биологични и екологични особености на снежната полевка и други дребни гризачи по най-високите части на Рила и Витоша  и методи за улавяне и изследване“ – какво е разпространението и взаимодействието между отделните видове дребни гризачи във връзка с предпочитаната храна, места за укритие и други екологични особености на средата; как биват улавяни и маркирани, както и още любопитни факти за проучванията на терен, ще научите от Христина Филипова, еколог към Екологичния научно-образователен център, провела тези изследвания като част от своята магистърска дипломна теза.

29април – Презентации на членовете на клуба – всеки желаещ да изнесе мултимедийна презентация на тема зоология, екология, природозащита или за свое посещение в защитени територии и други зоопаркове (максимална продължителност на презентацията от 10 минути) може да заяви своята тема и желание за участие до 22 април.