Следвайте ни:

Кои сме ние?

Екологичният Научно-образователен център към Зоологическа градина – София е създаден през 1998 година. Той се намира в едноетажна сграда в близост до експозицията на понитата до езерото за водолюбиви птици. Центърът разполага със зала за прожекции и лекции с капацитет около 30 души. В сградата се отглеждат и животни, които са подходящи за образователните дейности на центъра.

Основните цели и дейности на Екологичния център са:

-Организиране и осъществяване на екологично образование в Столичния зоопарк. Екипът на центъра създава уникални програми и материали за екологично образование в зоопаркови условия и работи с ученици и посетители.

-Организира информационни кампании, свързани с различни видове животни, насочени към посетителите с цел повишаване на техните познания за дивия свят и изграждане на природозащитно съмосъзнание.

-Участва и съдейства в провеждането на научни изследвания на национално и международно ниво, помага на ученици и студенти, като им съдейства за провеждане на научни разработки (реферати, дипломни работи и др.)

-Ръководи доброволческата програма на Зоопарка

-Създава всички информационни материали за Зоопарка – информационни табели за видовете, образователни табла, фотоархив и др.

-Работи с Неправителствени природозащитни организации, като организира съвместно с тях кампании и образователни дейности в Зоопарка.

-Осъществява и инициира проекти, свързани с образованието, научната и природозащитна дейност на Зоопарка

-Организира и провежда обучения на персонала на Зоопарка

Екологичният център работи с организирани групи ученици от 1-ви до 12-ти клас (не повече от 30 деца) от понеделник до петък по време на учебната година (в периода от 15.09 до 15.05). Желателно е учителите да свържат с нас най-малко една седмица преди датата на планираното посещение. Предлагаме следните занимания:

-Презентации на различни теми, свързани с животните, екологията и зоопарка в сградата на центъра.

-Екологични игри в и около сградата на центъра.

-Тематична разходка в Зоопарка

Заниманията са подходящи за деца над 7 годишна възраст. Учителите, които ги съпровождат, задължително присъстват по време на заниманията.

Екипът на Екологичния център се състои от четирима души:

Катерина Зарева-Симеонова – Завеждащ Екологичния център

Висше образование по Екология и екотоксикология (магистър) в Нов Български Университет. Сътрудник на Орнитологичната централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Автор на над 100 научно-популярни филма за дивата природа, автор на  детски и образователни книжки за животните. Работи в Зоологическа градина София и в Екологичния научно-образователен център от 1998 г.

Павел Беличев – Еколог

Висше образование по Екология и опазване на околната среда и Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг (магистър) в Лесотехнически университет. Работи в Екологичния научно-образователен център от 2018г.

Христина Тодорова-Филипова – Еколог

Висше образование по Екология и опазване на околната среда (магистър) в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Работи в Екологичния научно-образователен център от 2017г.

Велизар Ангелов Работник – зоопарк
Работи в Зоопарк София от 1997 г. Специализирал обучение на животни в САЩ.

Може да се свържете с нас на тел: 0878 640 192 (от 9:00 до 16:00 часа) или да ни пишете на e-mail: sofzooed@zoosofia.eu