Следвайте ни:

Проекти и научна дейност

 Дендрологичен маршрут на дърветата и храстите в Зоологическа градина София

image00004beseda

През април 2013г. бе официално открит Дендрологичен маршрут в Зоологическа градина София. На територията на Зоологическа градина София могат да бъдат видени над 80 местни и чуждестранни представители на дендрологичната флора. Маршрутът, създаден по съвместна инициатива на Софийския зоопарк и Международната природозащитна организация WWF представя 40 интересни и красиви български и чуждестранни видове дървета и храсти. Пред всеки от тях е поставена специална информационна табела с кратка информация и илюстративен материал за растението. Те са разположени на цялата територия на Зоопарка и така, докато посетителите разглеждат експозициите с животни могат да научат и нещо за растенията в парка.

Нови информационни табели за видовете животни в Зоопарка

Tabela legenda wiki finalImage00001
От пролетта на 2013г. Зоологическа градина София има нов дизайн и съдържание на информационните табели пред загражденията на животните. Изработката им бе осъществена благодарение на проекта „Софийският зоопарк, подкрепен от Уикимедия“, изпълняван съвместно от Зоологическа градина София и доброволци от Българската версия на свободната енциклопедия Уикипедия. Проектът бе финансиран от Фондация „Уикимедия“ (The Wikimedia Foundation, Inc.). Съдържанието на информационните табели бе създадено от екипа на Екологичния научно-образователен център. Целта на проекта е достъпът до информация за животните от Зоопарка да стане по-атрактивен и да породи особено у по-младите посетители интерес към търсене на повече знания. Освен иновативния и по-атрактивен дизайн, основен нов елемент в информационните табели е QR кодът, който след като бъде сканиран с „умен“ телефон отвежда потребителя до статия в Уикипедия, съдържаща подробна информация за съответния животински вид на езика, на който е настроен телефонът. За да се осъществи сканирането, на телефона трябва да е инсталирано приложение за сканиране и разпознаване на QR кодове.