Лятно зооучилище 2020

Уважаеми родители, поради извънредната епидемиологична обстановка Лятното зооучилище през 2020г. ще се проведе дистанционно онлайн. В него ще може да се включат безплатно всички заинтередовани. Подготвили сме 15 онлайн срещи с различно и интересно съдържание, свързано с животните и зоопарка в периода 23 юни – 23 юли.

Програмта за Лятно зооучилище онлайн е следната:

23 юни –„История на зоопарковете и на Зоологическа градина – София“ – презентация

24 юни –„Професията гледач на животни“ – презентация и среща с гледач от зоопарка и неговите животни.

25 юни – „Екологичния център в Софийския зоопарк и неговите обитатели“- онлайн представяне животните в центъра и среща с еколозите, които работят там.

30 юни – „Рекордите в животинския свят“ – презентация за удивителните рекорди в животинския свят

1 юли – Среща с професионален дресьор на кучета, онлайн демонстрация и дискусия на тема как да избираме домашен любимец и да се грижим за него“

2 юли – „Професия ветеринарен лекар“ – среща с ветеринарен лекар от зоопарка и запознаване с интересни случаи от практиката

7 юли – „ Зоодетектив – следите на животните“ – презентация и онлайн игра със зоозагадки

8 юли – „Как да наблюдаваме и изследваме животни в дивата природа и зоопарка“ – презентация

9 юли – „Да построим зоопарк“ – презентация с практическо занятие, в което участниците ще бъдат запознати с основните принципи на зоопарковия дизайн и средовото обогатяване

14 юли – „Животните в изкуството“ – презентация

15 юли – Как да рисуваме животни – онлайн среща с художник-анималист с практическо занятие

16 юли – В света на влечугите и земноводните – среща с херпетолог в Терариума на зоопарка

21 юли – Зоодетектив – зоозагадки със звуци и образи от животинския свят

22 юли – „Що е биоразнообразие и какви са заплахите за биоразнообразието днес; какво може да направи всеки един от нас в своето ежедневие?“– презентация с дискусия

23 юли – „Образователна и природозащитна роля на зоопарковете и тяхното значение за спасяването на застрашените видове“ – презентация с премери от дейността на Софийския зоопарк и по света.

Дистанционното онлайн обучение ще се провежда от служителите на Екологичния научно-образователен център, които са магистри по Екология и имат опит в презентирането и създаването на образователни програми в зоопарка. Ще се включат и гледачи от зоопарка, художник и професионален дресьор на кучета, които са участвали в провеждането на Лятното зооучилище в предишни години. В презентациите ще бъдат включени и много видеоклипове и снимки, направени в зоопарка и с високо качество и интересно съдържание. За участвалите в повече от 10 занятия от предвидените 15 ще има и специална диплома за завършено Лятно зооучилище 2020. 

Линковете към срещите, които ще се провеждат в ZOOM (до 100 участника в 1 среща) ще бъдат публикувани като събития във фейсбук профила на Софийския зоопарк:

https://www.facebook.com/zoosf/