Мащабни графити в Софийския зоопарк представят застрашени видове птици

На 16 август 2023г. бяха официално открити двата нови и завършени мащабни графита в Мечкарника на Зоологическа грaдина –София. Те са разположени върху стените на загражденията на евроазиатските кафяви мечки Мариана и Тони. Графитите представят два вида хищни птици, предмет на опазване в екологичната мрежа Натура 2000: белоглав лешояд – рядък вид, с едва 150 двойки в България и брадат лешояд – символ на българската природозащита и изчезнал у нас вид. Автор на графитите e художникът Андрий Палвал, а графитите са изрисувана като част от дейностите по проект „Натура 2000 в България“, „Нови хоризонти“ LIFE 17/GIE/BG/371 и като част от съвместните инициативи на Зелени Балкани и Зоологическа градина-София за опазване на биоразнообразието в България. Графитите повишават не само естетическата стойност на експозициите с мечки в зоопарка, но и образователната им стойност, допълвайки възприятието с образите на тези два вида величествени застрашени вида европейски хищни птици. Чрез тях зоопаркът предавa и природозащитно послание на своите посетители. Елате да им се насладите