Следвайте ни:

Blog

Реконструкцията на сектор “Примати” напредва

Кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова посети Зоологическа градина – София за да инспектира протичащата реконструкция на сектор „Примати“. Проектът е съобразен с изискванията на ЕАЗА (Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите) и включва разширение на площите на външните местообитания на приматите с цел създаване на нови експозиционни площи и увеличаване многообразието на животинските видове, създаване на зони за наблюдение на животните. Това ще създаде комфортна и безопасна среда за посетителите и животните, като за различните видове примати площите за обитаване ще бъдат увеличени от 5 до 10 пъти.

Новите външни пространства се изпълняват със стоманобетонови фундаменти, метална носеща конструкция с предпазни мрежи и обособени стъклени витрини за наблюдение на приматите. Проектът включва и изграждане на нова поливна система, реконструкция на водопроводната, канализационната и електрическата инсталация. Ще бъдат обособени нови алеи, ще се реновират съществуващите настилки. Предвижда се строително – ремонтните дейности да приключат до края на годината, а дейностите по озеленяване и средово обогатяване да започнат през пролетта на 2019 г.