Нови противоепидемични мерки в Зоологическа градина-София

На основание Заповед №РД- 01-248 / 03.08.2022 на Директора на СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (СРЗИ) със заповед на Директора на ОП „Зоологическа градина –София“ от 04.08.2022г. в Софийския зоопарк се въвеждат следните противоепидемични мерки:

1. Всички лица/посетители, намиращи се в Зала „Големи котки, терариум и аквариум“, Зала „Гиганти“, Зали : „Примати I“, „Примати II“ и Примати III“ – ДА ИМАТ ПОСТАВЕНА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЗА ЕДНОКРАТНА ИЛИ МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА.

2. Всички лица/посетители, намиращи се в закритите и откритите пространства на ОП „Зоологическа градина – София“, които не са от едно семейство/домакинство, по възможност – ДА СПАЗВАТ ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1.5 М ПОМЕЖДУ СИ.

3. Да се ограничава/предотвратява струпването на множество хора на едно място на територията на ОП „Зоологическа градина – София“.

4. Изключение от задължението по т. 1 се допуска за деца до 6 годишна възраст.

Посетителите са длъжни да спазват мерките и правилата на зоопарка, за да пазят своето здраве, това на останалите посетители и здравето на животните, които са уязвими на инфекция от Ковид 19.