Обучение на курсанти от факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” към Академия на МВР

Обучение на курсанти от факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” към Академия на МВР

На 16.03.2017 г. в сградата на Екологичния научно-образователен център се проведе практическо обучение на курсанти от факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на МВР. Доц. Диана Златанова от БФ на СУ, Валентин Златанов – занимаващ се с екипировка за изследване на дивата природа и  д-р Иван Цветков – ветеринарен лекар към Зоопарк София нагледно представиха методи за улов и обездвижване на бозайници, навлезли в населени райони – видове капани, примки и упойки. Радко Сертов – главен куратор на зооколекцията в Зоологическа градина – София запозна курсантите с видовете змии, срещани в България и им показа как ефективно и безопасно при необходимост те могат да бъдат уловени. Демонстрацията бе извършена с питомна змия от вида царевичен смок. Обучението завърши с презентация на Росица Гюрова – Любенова, еколог към Екологичния научно-образователен център, за методите за унищожаване на вредни насекоми, като бе показана необходимата предпазна екипировка, както и уред за дезинсекция.