Софийският Зоопарк участва в Европейската конференция за зоопарково образование през март 2017г.

Софийският Зоопарк участва в Европейската конференция за зоопарково образование през март 2017г.

Тази година Европейската конференция за зоопарково образование, организирана от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) се провежда от 13 до 16 март в Парижкия Зоопарк. Екологичния научно-образователен център към Софийския зоопарк традиционно участва в този висок зоопарков форум, като тази година представя два постера, свързани с темата на конференцията „Разнообразни способи за повишаване интереса и ангажимента на публиката към природата чрез креативен дизайн и природозащитни послания в зоопарковете на ЕАЗА“. Постерите са на следните теми – „ Културни и артистични събития в Софийския зоопарк“ и „Хората до животните в Софийския зоопарк – истории в снимки“.

Зоологическа градина – София е кандидат – член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите.

Постер: „ Културни и артистични събития в Софийския зоопарк“ .