Животни (Галерия)


Сектор „Тревопасни животни“

Секторът е най-голям по площ – заема повече от половината територия на парка и в него се отглеждат 30 вида. В Зала “Гиганти“ живеят бял носорог и два вида хипопотами - обикновения и хипопотава джудже, а в обширните заграждения на сектора може да видите елени, антилопи, бизони, якове, понита, двугърби камила, диви свине и др. красиви внушителни по размер видове.

Сектор „Птици“

В сектор Птици живеят 58 вида птици от цял свят. Секторът се състои от Фазанерия, в която може да видите папагали, фазани и дневни и нощни грабливи птици, внушителна Голяма волиера за орли и лешояди, езеро за водоплаващи птици и колекция от нелетящи птици (щраус, нанду, ему)..Зоологическа градина София лого