Доброволчество

Доброволци

Зоологическа градина – София има доброволческа програма и утвърден Правилник за доброволческата дейност. За доброволци се приемат пълнолетни лица над 18 години. Кандидат доброволците попълват молба и въпросник и след събеседване с Директора или завеждащия Екологичния център биват одобрявани и приемани като доброволци. Приетите доброволци биват насочвани да извършват само дейности, които съответстват на техните физически възможности, образование, квалификации и интереси.

На доброволците не се възлагат задачи, свързани с преки грижи за животните от Зоопарка. Изключение правят животните, които се отглеждат в Екологичния център или други по усмотрение на Директора.

Основните дейности в които доброволците могат да се включат са:
• Участие в образователни програми за деца (ученици на възраст от 7 до 18г.), информационни и дарителски кампании, презентационна дейност, изнасяне на лекции пред групи от посетители, упътване на посетители, организация на мероприятия в Зоопарка.
• Грижи за животните в с-р Учебно образователен или в други сектори, по преценка на Директора и секторния отговорник.
• Хигиенизиране на помещения в Зоопарка и поддръжка на чистотата на алеите и тревните площи, облагородяване на района, засаждане на растения.
• Ремонтно строителни дейности и средово обогатяване за животните в зооколекцията – сковаване на дървени конструкции, къщички, кацалки, боядисване и др.
• Превод на статии и други материали, нужни на Зоопарка, подреждане и картотекиране на книги в библиотеката.
• Фотографиране и видео заснемане за нуждите на архива и сайта на Зоопарка, както и техническа помощ за електронна обработка на информация, графичен дизайн и др.
• Доброволците могат да дават дежурства и да следят за спазване на правилата в зоопарка при експозициите на животните, особено за нерегламентирано хранене от страна на посетителите.

За повече подробности може да се свържете с нас на тел: 0878 640 192


Зоологическа градина София лого