Следвайте ни:

Зооклуб „Ной“

За Зооклуб “Ной”

Зооклуб “Ной” е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Приятели на клуба са Българското дружество за защита на птиците, WWF България, Сдружение за дива природа Балкани, Групата за изследване и защита на прилепите и други природозащитни и научни организации, български учени и изследователи.
Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, грижи за животните от Екологичния център, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици , етологични наблюдения и др. Всяка година през декември клубът традиционно организира Коледно тържество в сградата на Екологичния център с кулинарен конкурс, награди и много празнично настроение .
Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до края на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) от 13.30 часа в сградата на Екологичния център.
Записването на нови членове всяка година започва от първата неделя на месец октомври и продължава до края на месец ноември. Членове могат да станат ученици и студенти със засилен интерес в сферата на зоологията и екологията.

Откриването на новата учебна година 2017/2018 г. за Зооклуб Ной ще е на 1 октомври 2017г. от 13,30ч. в сградата на Екологичния център в Зоологическа градина – София. Тогава ще започне и записването на нови членове и подновяването на членството за тези, които вече са посещавали сбирките на клуба. Записването ще продължи до запълване на местата и ще се провежда по време на сбирките на Зооклуба, които са всяка неделя от 13,30. Желаещите да се запишат да носят снимка за членската карта.  Ако имате въпроси, може да ни пишете или да се обадите на тел. 0878 640 192 от понеделник до петък в работно време.

Очаквайте скоро програмата за м.октомври 2017г.!