Следвайте ни:

Зооклуб „Ной“

За Зооклуб “Ной”

Зооклуб “Ной” е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Приятели на клуба са Българското дружество за защита на птиците, WWF България, Сдружение за дива природа Балкани, Групата за изследване и защита на прилепите и други природозащитни и научни организации, български учени и изследователи.
Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, грижи за животните от Екологичния център, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици , етологични наблюдения и др. Всяка година през декември клубът традиционно организира Коледно тържество в сградата на Екологичния център с кулинарен конкурс, награди и много празнично настроение .
Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до края на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) от 13.30 часа в сградата на Екологичния център.
Записването на нови членове всяка година започва от първата неделя на месец октомври и продължава до края на месец ноември. Членове могат да станат ученици и студенти със засилен интерес в сферата на зоологията и екологията.

 

ПРОГРАМА ЗА СБИРКИТЕ НА ЗООКЛУБ „НОЙ“ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017г.

12 март – “Витоша – позната и загадъчна” – една презентация на Христина Филипова – еколог към Екологичния научно-образователен център на Зоопарк София,  за очарованието на природата на любимата планина на софийските жители, за тайните на нейните резервати и природни забележителности и още нещо…

19 март – „Опасностите за градските диви животни и как да се окаже адекватна помощ на пострадалите и бедстващи животни, които намираме.“ – презентация от Любомила Кривошиева, управител на фондация „Дивите Животни“. През пролетта много животни се активизират след зимния сън и започва размножителен период за голяма част от тях. Това е и сезона, в който много животни са засегнати от инциденти в градската среда и по пътищата, а дивите бебета са най-уязвими. Мила ще ни разкаже към кой да се обърнем за помощ и как да дайстваме адекватно, ако намерим пострадало животно.

26 март – „Парижкият зоопарк и участието на Софийския зоопарк в Европейската конференция по зоопарково образование “ – презентация на Катерина Зарева, завеждащ Екологичния научно-образователен център към Зоопарк -София за нейното участие в Европейската конференция по зоопарково образование между 13 и 16 март във Франция и за посещенията и в зоопарка и тропическия аквариум в Париж.