Зоологическа градина – София получи стадо двугърби камили

Двугърби камили сн. К. Зарева

На 21 юли 2021 г. четири двугърби камили пристигнаха от Унгария със специализиран транспорт. Те бяха докарани лично от директора на Зоопарк Веспрем – Ласло Тьорок, с когото ни свързва дългогодишно приятелство и сътрудничество.

Трите женски камили и един мъжки са на възраст от 1 година и половина до 2 години и половина и нямат кръвно родство помежду си. Те още не са достигнали полова зрялост. Идват от голямо стадо в Зоопарк Веспрем, Унгария наброяващо 18 камили. Животните са спокойни и в чудесна форма и се адаптират добре в новото място. Те са настанени в сектор Тревопасни животни и посетителите вече могат да ги видят в просторното им външно заграждение.   

Двугърбите камили са в категория „Критично застрашен вид“ в Световната червена книга. Диви двугърби камили се срещат само в Северозападен Китай и Монголия, където през 2002 г. са преброени едва около 950 екземпляра. Често се отглеждат и като домашни животни. 

Дивите камили живеят на стада между 6 и 20 индивида, до към 30. Водачът на групата е възрастен мъжки. Размножителният период настъпва през есента. Мъжките често са агресивни, като хапят и плюят. Полова зрялост се достига между третата и петата година. Бременността трае около 13 месеца, раждат се едно или две малки през март или април. Средната продължителност на живота им е около 40 години.

„Придобиването на младите и много ценни двугърби камили е изключително важно за Софийския зоопарк. От една страна, защото в Европа почти не се предлагат за размяна камили или ако се предлагат, те обикновено са единични индивиди или с родствена връзка по-между си, което не позволява размножаване. И от друга, ние много се надяваме, че след като тези животни влязат в полова зрялост, можем да имаме и малки, с което за пореден път нашият зоопарк ще допринесе за опазването на биоразнообразието.“- обясни ланд. арх. Добромир Бориславов, директор на „Зоологическа градина-София“.