Екологичен център

Екологичен научно-образователен центърЕкологичният Научно-образователен център към Зоологическа градина – София е създаден през 1998 година. Той се намира в едноетажна сграда в близост до експозицията на понитата в Зоопарка. Центърът разполага със зала за прожекции и лекции с капацитет около 30 души. В сградата се отглеждат и животни, които са подходящи за образователните дейности на центъра. Основните цели и дейности на Екологичния център са:
- Организиране и осъществяване на екологично образование в Столичния зоопарк. Екипът на центъра създава уникални програми и материали за екологично образование в зоопаркови условия и работи с ученици и студенти.
- Организира информационни кампании, свързани с различни видове животни, насочени към посетителите с цел повишаване на техните познания за дивия свят и изграждане на природозащитно самосъзнание.
- Участва в провеждането на научни изследвания на национално и международно ниво, помага на ученици и студенти, като им съдейства за провеждане на научни разработки (реферати, дипломни работи и др.)
- Координира доброволческата програма на Зоопарка.
- Създава всички информационни материали за Зоопарка – информационни табели за видовете, образователни табла, фотоархив и др.
- Работи с Неправителствени природозащитни организации, като организира съвместно с тях кампании и образователни дейности в Зоопарка.
- Осъществява и инициира проекти, свързани природозащитна дейност на Зоопарка.
- Организира и провежда обучения на персонала на Зоопарка.

Екологичният център работи с организирани групи ученици от 1-ви до 12-ти клас (не повече от 30 деца) по време на учебната година (в периода от 15 септември до 31 май) от понеделник до петък, като учителите трябва да се свържат с нас най-малко една седмица по-рано. Предлагаме следните занимания:
-Презентации на различни теми свързани с животните, екологията и зоопарка в сградата на центъра.
-Екологични игри в и около сградата на центъра.
Заниманията са подходящи за деца над 7 годишна възраст. Учителите, които ги съпровождат, задължително присъстват по време на заниманията.

Контакти на Екологичен Научно-образователен Център (Екологичен Център) - тел. 0878 640 192 (всеки ден от 9:00 до 16:30 часа), имейл: sofzooed@zoosofia.eu


Лятно зооучилищеЛятното Зооучилище се провежда всяка година от 1998 година през юни и юли в сградата на Екологичния център. Всяка група се състои от 15 деца и има занимания в рамките на 5 дни (от понеделник до петък) от 10 до 16 часа по специално създадена програма за екологично образование в зоопаркови условия.

Програмите за Лятното зооучилище за двете възрастови групи са създадени от екипа на центъра. Те са разработени за две възрастови групи деца – едната е за деца от 7 до 9 години, а другата – за деца от 10 до 12 години. За двете програми има и специално създадени учебни тетрадки с цветни илюстрации. Петдневната програма е уникална по съдържание и може да се прилагат само в условията на Софийския зоопарк. Създадена е на базата на опита и разработки на подобни образователни центрове в зоопаркове в цял свят и се основава на нестандартни и забавни методи за поднасяне на информацията, включени са много игри, възможности за творческа изява и индивидуални и групови дейности. Неотменна част от учебната програма са контакта и грижите за животните във Екологичния център.

Лятно зооучилище 2023

Уважаеми родители, Местата за Лятното зооучилище 2023 вече са запълнени и кампанията по записването приключи!

През 2023г. традиционното Лятно зооучилище в Зоологическа градина-София ще бъде проведено в периода 5 юни – 7 юли и ще е организирано в рамките на 5 седмици. Провеждането на програмата на Лятното зооучилище ще се организира от екипа на сектор Учебно – образователен в зоопарка и ще се провежда в сградата на Екологичния Научно-образователен Център и на територията на зоопарк.

Програмата за всяка група е петдневна (от понеделник до петък, като занятията ще се провеждат от 10,00 до 16,00ч.) и е разработена в два варианта - за деца от 7 до 9 години и за деца от 10 до 12г. През 2023г. Лятното зооучилище в Зоологическа градина – София ще се проведе в следния график:

Младшите групи за деца от 7 да 9 години ще се провеждат в следните периоди:

1 група - от 5 до 9 юни

2 група - от 12 до 16 юни

3 група - от 19 до 23 юни

Старшите групи за деца от 10 до 12 години ще са две и ще се провеждат в следните периоди:

4 група – от 26 до 30 юни

5 група – от 3 до 7 юли

Таксата за петдневната програма е в размер на 72лв. с ДДС и е утвърдена от Столичния общински съвет. Тя включва провеждане на учебните занятия от понеделник до петък от 10 до 16ч., учебна тетрадка и др. материали, необходими за провеждане на програмата, но НЕ включва транспортни разходи, храна и напитки, които участниците сами трябва да си осигурят.

Таксата се заплаща в първия ден на програмата (понеделник) от седмицата в която е записано детето в касата на Зоологическа градина-София. В понеделник то трябва задължително да бъде доведено от един от родителите, който да попълни заявление за участие и декларация и да заплати таксата.


Зооклуб НойЗооклуб “Ной” е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, срещи с гледачи и животни, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици, етологични наблюдения и др. Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до средата на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) в Софийския зоопарк.
ЗООКЛУБ "НОЙ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023
През учебната 2022/2023г. занятията на Зооклуб „Ной“ ще се провеждат всяка неделя (без ваканциите и официалните празници) между 10 и 12ч. в периода от 2 октомври 2022 до 21 май 2023г. (без официалните празници и ваканциите на учениците) в Зоологическа градина – София. Записването на членовете на клуба ще започне на 2 октомври по време на първата сбирка в Екологичния център и ще продължи до запълване на капацитета, който е 40 членове. За по-подробна информация може да се свържете с Екологичния научно-образователен център на тел: 0878 640 192. МЕСТАТА В ЗООКЛУБ "НОЙ" СЕ ЗАПЪЛНИХА И НЕ ЗАПИСВАМЕ ПОВЕЧЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023.


Зоологическа градина София лого