Екологичен център

Екологичен научно-образователен центърЕкологичният Научно-образователен център към Зоологическа градина – София е създаден през 1998 година. Той се намира в едноетажна сграда в близост до експозицията на понитата в Зоопарка. Центърът разполага със зала за прожекции и лекции с капацитет около 30 души. В сградата се отглеждат и животни, които са подходящи за образователните дейности на центъра. Основните цели и дейности на Екологичния център са:
- Организиране и осъществяване на екологично образование в Столичния зоопарк. Екипът на центъра създава уникални програми и материали за екологично образование в зоопаркови условия и работи с ученици и студенти.
- Организира информационни кампании, свързани с различни видове животни, насочени към посетителите с цел повишаване на техните познания за дивия свят и изграждане на природозащитно самосъзнание.
- Участва в провеждането на научни изследвания на национално и международно ниво, помага на ученици и студенти, като им съдейства за провеждане на научни разработки (реферати, дипломни работи и др.)
- Координира доброволческата програма на Зоопарка.
- Създава всички информационни материали за Зоопарка – информационни табели за видовете, образователни табла, фотоархив и др.
- Работи с Неправителствени природозащитни организации, като организира съвместно с тях кампании и образователни дейности в Зоопарка.
- Осъществява и инициира проекти, свързани природозащитна дейност на Зоопарка.
- Организира и провежда обучения на персонала на Зоопарка.

Екологичният център работи с организирани групи ученици от 1-ви до 12-ти клас (не повече от 30 деца) по време на учебната година (в периода от 15 септември до 31 май) от понеделник до петък, като учителите трябва да се свържат с нас най-малко една седмица по-рано. Предлагаме следните занимания:
-Презентации на различни теми свързани с животните, екологията и зоопарка в сградата на центъра.
-Екологични игри в и около сградата на центъра.
Заниманията са подходящи за деца над 7 годишна възраст. Учителите, които ги съпровождат, задължително присъстват по време на заниманията.

Контакти на Екологичен Научно-образователен Център (Екологичен Център) - тел. 0878 640 192 (всеки ден от 9:00 до 16:30 часа), имейл: sofzooed@zoosofia.eu


Зооклуб "Ной"Зооклуб “Ной” е създаден през 2000 година с цел да привлече ученици и студенти, които имат интерес към зоологията и към дейността на Зоопарка. Дейностите на клуба включват лекции на екологични и природозащитни теми, изнасяни от членовете на екипа на центъра или от външни лектори, изследователи и биолози. Освен интересните мултимедийни презентации, членовете на клуба имат и практически занятия, като създаване на средово обогатяване за животни от зоопарка, срещи с гледачи и животни, изработване на хранилки и гнездилки за дивите птици, етологични наблюдения и др. Сбирките на зооклуба се провеждат от началото на октомври до средата на май всяка неделя (с изкл. на официалните празници и ваканциите) в Софийския зоопарк.

Записването на нови членове на Зооклуб Ной за учебната година 2021/2022 ще започне на 3 октомври 2021г. от 10 ч. в сградата на Екологичния център и ще продължи всяка неделя до запълване на местата. Членове могат да станат ученици и студенти със засилен интерес в сферата на зоологията и екологията. При записването децата трябва да са с един от родителите си, който да попълни заявление и декларация. Необходимо е и да носите снимка за членската карта.

04/11/2020

Програма за сбирките на Зооклуб Ной

Очаквайте програмата за м. октомври 2021г., когато ще започне новата учебна година за клуба.

Лятно зооучилищеЛятното Зооучилище се провежда всяка година от 1998 година през юни и юли в сградата на Екологичния център. Всяка група се състои от 20 деца и има занимания в рамките на 5 дни (от понеделник до петък) от 10 до 16 часа по специално създадена програма за екологично образование в зоопаркови условия.
Програмите за Лятното зооучилище за двете възрастови групи са създадени от екипа на центъра. Те са разработени за две възрастови групи деца – едната е за деца от 7 до 9 години, а другата – за деца от 10 до 12 години. За двете програми има и специално създадени учебни тетрадки с цветни илюстрации.
Петдневната програма е уникална по съдържание и може да се прилагат само в условията на Софийския зоопарк. Създадена е на базата на опита и разработки на подобни образователни центрове в зоопаркове в цял свят и се основава на нестандартни и забавни методи за поднасяне на информацията, включени са много игри, възможности за творческа изява и индивидуални и групови дейности. Неотменна част от учебната програма са контакта и грижите за животните във Екологичния център.

За повече подробности може да се свържете с нас на тел: 0878 640 192 всеки ден между 9 и 17ч.

14/01/2020

Лятно зооучилище 2021

Уважаеми родители и млади природолюбители, поради епидемиологичната обстановка Лятното зооучилище през 2021г. ще се проведе онлайн. В него ще може да се включат безплатно всички заинтередовани, без предварително записване или регистрация. Подготвили сме 10 онлайн срещи с различно и интересно съдържание, свързано с животните и зоопарка в периода 1 – 23 юли 2021г. Програмата за Лятно зооучилище 2021: 6 юли –„История на зоопарковете и на Зоологическа градина – София“ 7 […]

Зоологическа градина София лого