Следвайте ни:

Екологичен център

Екологичният Научно-образователен център към Зоологическа градина – София е създаден през 1998 година. Той се намира в едноетажна сграда в близост до експозицията на понитата до езерото за водолюбиви птици. Центърът разполага със зала за прожекции и лекции с капацитет около 30 души. В сградата се отглеждат и животни, които са подходящи за образователните дейности на центъра.

Основните цели и дейности на Екологичния център са:

-Организиране и осъществяване на екологично образование в Столичния зоопарк. Екипът на центъра създава уникални програми и материали за екологично образование в зоопаркови условия и работи с ученици и посетители.

-Организира информационни кампании, свързани с различни видове животни, насочени към посетителите с цел повишаване на техните познания за дивия свят и изграждане на природозащитно съмосъзнание.

-Участва и съдейства в провеждането на научни изследвания на национално и международно ниво, помага на ученици и студенти, като им съдейства за провеждане на научни разработки (реферати, дипломни работи и др.)

-Ръководи доброволческата програма на Зоопарка.

-Създава всички информационни материали за Зоопарка – информационни табели за видовете, образователни табла, фотоархив и др.

-Работи с Неправителствени природозащитни организации, като организира съвместно с тях кампании и образователни дейности в Зоопарка.

-Осъществява и инициира проекти, свързани с образованието, научната и природозащитна дейност на Зоопарка.

-Организира и провежда обучения на персонала на Зоопарка.

Екологичният център работи с организирани групи ученици от 1-ви до 12-ти клас (не повече от 30 деца) по време на учебната година (в периода от 15 септември до 31 май) от понеделник до петък, като учителите трябва да се свържат с нас най-малко една седмица по-рано. Предлагаме следните занимания:

-Презентации на различни теми свързани с животните, екологията и зоопарка в сградата на центъра.

-Екологични игри в и около сградата на центъра.

-Тематична разходка в Зоопарка

Заниманията са подходящи за деца над 7 годишна възраст. Учителите, които ги съпровождат, задължително присъстват по време на заниманията.