Женската бърнеста мечка Шрея пристигна в Софийския зоопарк от Сингапур

На 4 ноември 2021 г. от Сингапурския зоопарк, след 50 часово пътуване, пристигна тригодишната женска бърнеста мечка Шрея. Това бе дългоочаквано събитие, по организацията на което Софийския зоопарк работи от 2 години.

В сложната организация на транспорта на бърнестата мечка участваха екипите на Софийския и Сингапурския зоопарк, както и спедиторски фирми, които са обединени в една международна мрежа. Средствата за транспортирането на мечката до столичния зоопарк са осигурени от Столична община, благодарение на подкрепата и съдействието на кмета Йорданка Фандъкова.

Шрея се чувства добре след дългото пътуване. Тя излетя със самолет от Сингапур на 2 ноември 2021 г.,и след 20 часа и пристигна във Виена, изминавайки около 10 000 км. На виенското летище бе посрещната от екипа на Софийския зоопарк, който я очакваше със специализирано транспортно средство, за да я поеме и закара до София. Виенското летище е най-близкото до нас летище, където може да кацне голям самолет, в който има и всички необходими условия за превоз на живи диви животни. Шрея пътува в специален сандък, изработен за нея, съгласно международните изисквания за транспортиране на такъв вид животно. На летището във Виена за освобождаването й е необходим преглед на състоянието й, както и оформянето на всички необходими документи за влизане й в Европейския съюз. След това сандъка с мечката започва наземното си пътешествие. Шрея пропътува още 1 200 км. по утвърден в документите маршрут и след 15 часа, преминала няколко международни граници, пристига в Софийския зоопарк на 4 ноември 2021 г. в 8:00 часа, сутринта.

През 2018 г. Столичният зоопарк бе одобрен да участва в Европейска програма за застрашените видове (EEP) за опазване на бърнестата мечка. Програмата е консервационен инструмент на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), чиято основна цел е опазването и размножаването на редки и ценни видове. По тази линия през юли 2018 г. в Софийския зоопарк пристигна мъжкият бърнест мечок Лиам от Зоопарк Лайпциг, където е роден през 2014 г. Това ни нарежда сред осемте зоопаркове в Европа, които притежават този ценен и интересен вид мечка. Видът е застрашен главно поради загуба и деградация на местообитанията. Според Световния съюз за опазване на прородата (IUCN) в дивата природа на Индийския субконтинент и Шри Ланка са останали по-малко от 20 000 индивида. Координаторът на програмата определя кои индивиди да се събират и размножават. В Европа се отглеждат малко бърнести мечки в зоопаркове и те са в много случаи родствено обвързани и затова за партньорка на Лиам бе определена младата женска бърнеста мечка от Сингапурския зоопарк на име Шрея.

„ След настаняването й в подготвените за нея помещения Шрея се чувства добре и показа добър апетит, като си хапна грозде. Тя е много дружелюбна и общителна към хората и изследва с интерес новия си дом. Ще има нужда от спокойствие и период на адаптация от минимум 10 дни, след което ще може да се срещне и с посетителите на зоопарка, ако разбира се, климатичните условия са подходящи. Създали сме изключително добри условия за двойката бърнести мечки. Отне ни две години да направим цялостната реконструкция за заграждението на Шрея в Мечкарника, изцяло с донорски средства, за които сме много благодарни, и сега тя ще разполага с дом от 1 декар, с естествена растителност, басейн, водопад, изкуствени скали и дървета. В края на миналата година домът на Лиам беше изрисуван с графити във впечатляваща художествена композиция. И така в момента зоната за двете бърнести мечки в зоопарка е една от най-модерните на Балканите, като отговаря на всички изисквания на ЕАЗА за отлеждане на този вид.“ каза директорът на Зоологическа градина – София ланд. арх. Добромир Бориславов.