Практическо обучение на студенти по Ветеринарна медицина

Практическо обучение на студенти по Ветеринарна медицина

В периода 5 – 23 май в Зоопарк – София за шеста поредна година се провежда теоретично и практическо обучение на групи студенти от факултет “Ветеринарна медицина” към Лесотехнически университет. Разглежданите теми обхващат метода на работа на ветеринарно-медицинския екип на Ветеринарната клиника към Зоопарка във връзка с профилактика на незаразни и заразни заболявания, изпълнение на ветеринарно-медицинска програма при животни, както и мероприятия при усложнена епизоотична обстановка. Лекциите се провеждат от главния лекар на Ветеринарната клиника – д-р Росен Кръстев в сътрудничество с д-р ван Цветков, ветеринарен лекар и завеждащ сектор “Тревопасни и примати”, който извършва практическите демонстрации.